Název společnosti Název aplikace Popis aplikace
České aerolinie a.s. Frequent Flyer Program Věrnostní program Českých Aerolinií. Komunikace s ostatními leteckými systémy v rámci ČSA. Komunikace s externími partnery (přenos dat), komplexní zpracování proletových dat, tvorba výstupů ze systému. Systém se skládá z několika samostatných aplikací.
Československá obchodní banka, a. s. Custody Evidence a Správa Zaknihovaných cenných papírů na platformě ASP .NET MVC
Československá obchodní banka, a. s. Bezpečnost aplikací Tvorba analyzátorů zdrojového kódu pomocí .NET Compiler Platform ("Roslyn"), Identifikace zranitelností webových aplikací dle OWASP, Integrace bezpečnostních požadavků do interních vývojových frameworků.
České aerolinie a.s. Less paper cockpit Aplikace zajišťuje aktuální obsah leteckých manuálů a dalších dokumentů na palmptopech pilotů společnosti ČSA. Palmptopy jsou umístěné v pilotní kabině. Aplikace zajišťuje zobrazení aktuálních dokumentů, stažení nových verzí, vytváření instalačních balíčků, digitální podpisy, revokační listy apod.
České aerolinie a.s. Registr smluv Registr smluv. Webová aplikace JSP + IceFaces.
České aerolinie a.s. VIPLounge Aplikace pro VIP salónky. Použití Enterprise Java Beans na aplikačním serveru GlassFish. Třívrstvá architektura za použití webových služeb. Čtečka palubních vstupenek.
České aerolinie a.s. Oracle Database Monitor Nástroj pro monitoring databází ORACLE v produkčních prostředích. Podobná funkcionalita jako má aplikace SpotLight. Pomocník databázových administrátorů.
České aerolinie a.s. Snapshot Aplikace pro oddělení centrálního nákupu ČSA.
České aerolinie a.s. Cargo Letecká přeprava pošty. Evidence, statistiky, vyúčtování.
České aerolinie a.s. Přenos dat CitiBank. Přenos a zpracování datových souborů mezi ČSA a Citibank.
České aerolinie a.s. Přenos dat Raiffeisen bank. Přenos a zpracování datových souborů mezi ČSA a Raiffeisen bank.
České aerolinie a.s. Scheduler Plánovač pravidelně spouštěných úloh.
Český Aeroholding a.s. Obratové nájemné Obratové nájemné pro Letiště Praha a.s. Evidence, statistiky, vyúčtování.
eBanka a.s. Reuters C++ služba komunikující přes rozhraní RS232. Služba stahuje realizované obchody ze systému Reuters.
eBanka a.s. Internetový prohlížeč Internetový prohlížeč pro klientská centra banky. Samostatná EXE aplikace, která používá Internet Explorer ActiveX control pro prohlížení webových stránek. Tato aplikace na rozdíl od klasického Internet Exploreru, zamezuje jakékoli akce kromě prohlížení stránek. Omezení přístupu na stránky pomocí regulárních výrazů. Pro klientská centra eBanky. Použit DLL injection, Windows keyboard HOOK.
eBanka a.s. Obchodní systém Obchodní systém pro obchodování FX, Forward FX, Repo, Swap, derivátů a pokladničních poukázek. Aplikace zajišťovala funkcionalitu pro oddělení backoffice, dealing a účetnictví.
eBanka a.s. LogMonitor Sledování rozsáhlých logovacích souborů z různých systémů a vyhledávání chybových řetězců pomocí nastavených pravidel (regulární výrazy). V případě výskytu chyby zasílá aplikace info pomocí SNMP a SMTP.
eBanka a.s. PrintServer Tiskový server pro centralizovanou správu tisku v eBance.
Vlastní projekt Employee monitoring software Monitoring PC a sledování zaměstnanců. Aplikace monitoruje spuštěné aplikace, stisknuté klávesy, webové aktivity, ukládá screenshoty desktopu, realtime prohlížení logů na internetu. C++, Boost, ASP .NET MVC
Chipinvest a.s. Pletysmo Sběr dat z lékařských přístrojů pro měření EKG, tlaku a dalších údajů. Následné zpracování a zobrazení výsledků v grafu. Práce s cca miliony záznamů a jejich online zobrazení v grafu. Technologie WPF (XAML)
Výzkumný ústav bezpečnosti práce Hierarchical Task Analysis Uživatelé mají k dispozici nástroj pro tvorbu diagramů HTA. Příklad diagramu: http://classweb.gmu.edu/ndabbagh/Resources/Resources2/hierarchical_analysis.htm
Frensch Softwareentwicklung Forms designer Jádrem této aplikace je Windows Control Library, ve kterém je možné velice snadno vytvořit aplikaci jak pro programátora, tak pro uživatele. Aplikace do jisté míry simuluje vývojové prostředí Microsoft Access. Jedná se o plnohodnotné vývojové prostředí nad kterým bylo vytvořeno několik aplikací pro společnosti v Německu.
adiNet s.r.o. Online monitoring hloubkových vrtů Online monitoring hloubkových vrtů. Komunikace se zařízením pomocí RS232. Zobrazení naměřených teplot. Zobrazení naměřených hodnot v grafech.