• Databázové aplikace

  Rozsáhlé databázové aplikace nad databázemi SQL Server, Oracle, MySQL, PostgreSQL. Zkušenosti s vývojem desítek databázových podnikových aplikací.

  Slide 1
 • Webové aplikace, webové služby

  Specializuji se na vývoj rozsýhlých podnikových aplikací. Pro vývoj používám zejména ASP .NET Core v kombinaci s frameworkem Razor Components, který zajišťuje velice efektivní vývoj srovnatelný s vývojem a komfortem desktopových aplikací. Dále používám HTML5, ASP .NET MVC, Bootstrap, JQuery.

  Slide 2
 • Technologické aplikace

  Komunikace se specializovaným hardware (scannery, čtečky), komunikace pomocí protokolu FTP, SFTP, TCP/IP, UDP apod.

  Slide 3
 • 1
 • 2
 • 3
Service 1

Analýza

Analýza je nezbytnou součástí vývoje software. Sestává se ze tří základních fází. Sběr požadavků, analýza požadavků, dokumentování požadavků pomocí uživatelských scénářů či pomocí případů užití (use cases).

Service 2

Vývoj

Aktuálně mám 20 let praxe s vývojem aplikací. Garance termínů, rozpočtů a kvality. Zkušenosti s vývojem desítek aplikací ve finančnictví, letectví, retailu atd.Service 3

Servis

O vytvořené aplikace je potřeba se starat. Zajistím pravidelný servis a rozvoj již nasazených aplikací.
Vytvářím ucelené softwarové systémy skládající se z windows aplikací, webových aplikací, webových služeb, databázových serverů. Praxe s vývojem aplikací pracujících se stovkami databázových tabulek. Praxe v integraci heterogenních informačních systémů.

Jsem držitelem následujících certifikátů

Microsoft Certified Solution Developer

070-300 Analyzing Requirements and Defining Microsoft .NET Solution Architectures
070-315 Developing and Implementing Web Applications with Microsoft Visual C# .NET
070-316 Developing and Implementing Windows-based Applications with Microsoft Visual C# .NET
070-229 Designing and Implementing Databases with SQL Server 2000
070-320 XML Web Services and Server Components with C#.NET

Pro vývoj používám následující technologie

Přehled používaných technologií

.NET Core
ASP .NET Core
Razor Components (Blazor)
Visual C# .NET
ASP .NET
LINQ, Entity Framework
Windows Communication Foundation
Windows Presentation Foundation
ASP.NET Web API
Visual Web GUI
Python
Android
Java 2 Enterprise Edition
Java Server Pages, Java Server Faces
.NET Web Services
C, C++, MFC
Visual Basic 6.0
WinBase
FOXPRO
Microsoft SQL Server
Oracle
MySQL
DB2
PostgreSQL

Absolvoval jsem tyto kurzy

Absolvované kurzy

Algorithms, Part I (Princeton university)
Algorithms, Part II (Princeton university)